WEŹ MARYJĘ DO SIEBIE 

Po przesłaniu nam swojego zdjęcia oraz duchowego daru dla Matki Bożej, staniesz się drogocennym diamentem w Żywej Koronie Maryi!

Jako znak tej bliskości z Maryją, prześlemy Tobie wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej. Ikona w tradycji Kościoła jest symbolem, który przenosi nas w inną rzeczywistość, poza wymiar ziemski. Poprzez ikonę, możemy doświadczać obecności Maryi w szczególny sposób.

Przyjmując ten wizerunek możesz zaprosić Maryję do swojego życia, domu, rodziny. Sam Jezus powierzył nas opiece Swojej umiłowanej Matki, tak jak w momencie Swojej śmierci na krzyżu uczynił to dla Swojego ucznia Jana:

„Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». i od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie”. (Jan 19, 26-27)

 

Weź Maryję do swojego domu i swojego życia, powierzaj w Jej matczyne ręce wszystkie swoje zmartwienia i trudności.

Niech Ona stanie się Królową Twego życia!

zywa korona certificate