WYŚLIJ SWÓJ DUCHOWY DAR

Duchowe Dary

Dar, który możesz złożyć Maryi niech będzie świadectwem, że pragniesz podjąć próbę nawrócenia do życia zgodnego z Ewangelią. Codzienne małe zwycięstwa składają się na coś wielkiego, pięknego – wielki kosz duchowych diamentów dla Maryi.

PROPOZYCJE DUCHOWYCH DARÓW JAKIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Modlitewne czytanie Pisma św.

Modlitwa

Różaniec

Czytanie duchowne

Codzienna Eucharystia

Częsta Spowiedź

Nabożeństwo Fatimskie

Pierwsze Piątki miesiąca

Pierwsze Soboty miesiąca

Uczynki miłosierdzia

INNE DARY DUCHOWE…

Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich.

(1 Kor. 12, 4-11)